NIVTTA Kwaliteit

Onze trainers en de trainingsacteurs zijn gecertificeerd door het Nederlands Instituut voor Trainers en Trainingsacteurs. Dit betekent dat zij hebben aangetoond aan de kwaliteitseisen van het NIVTTA te voldoen. Meer dan 5.729 deelnemers beoordeelden onze trainingen met een gemiddeld eindcijfer van 8,72. Een certificaat van het NIVTTA geeft u het vertrouwen dat uw medewerkers worden getraind door mensen die beschikken over de juiste competenties, die de beroepscode volgen en die integer en ethisch handelen. Om een NIVTTA-certificaat te verkrijgen moet de trainer en de trainingsacteur gedurende langere tijd een deelnemersbeoordeling krijgen hoger dan een 8. Ook moeten zij tijdens een audit voldoen aan meer dan 80% van de kwaliteitseisen van het NIVTTA.

Vanaf onze deelname aan het NIVTTA behaalden wij een gemiddelde deelnemerbeoordeling van 8,7 (N>3.500). U kunt uw medewerkers met veel vertrouwen aan een NIVTTA-trainer toevertrouwen. Voor meer informatie over de certificering verwijzen wij u naar de website www.nivtta.nl.