Agressie en veiligheid

Onze trainingen en diensten passen uitstekend in de uitvoering van het beleid “Veilige Publieke Taak” (VPT). Uw medewerkers maken individueel en als team een ontwikkelingsstap in bewustwording, inzicht, kennis en vaardigheden. Wij richten ons daarbij specifiek op non-profit-organisaties.

Wij besteden tijdens de training aandacht aan de individuele vaardigheden van de medewerker en de wijze waarop het team elkaar kan ondersteunen bij het bewaken van de normen. Ook de leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers agressievrij kunnen werken.

Door ook de leidinggevenden te trainen delen zij de terminologie, de bewustwording en het inzicht met hun medewerkers. Hierdoor zijn uw leidinggevenden in staat om uw medewerkers te coachen en te begeleiden bij het toepassen van het geleerde in de dagelijkse werkpraktijk. Daarnaast hebben uw leidinggevenden maar ook uw directe collega’s een taak in de opvang en nazorg van collega’s die het slachtoffer zijn geworden van agressie en geweld. Door hen ook daarin te trainen voorkomt u veel verwerkingsproblemen.

Trainen van de-escalatievaardigheden

Het trainen van de vaardigheden die nodig zijn om agressief, emotioneel en grensoverschrijdend gedrag effectief te beïnvloeden wordt door de deelnemers aan onze trainingen zeer gewaardeerd. Het is confronterend, leuk en ontzettend leerzaam. Wij werken met gespecialiseerde trainingsacteurs van senior-niveau met een achtergrond als dramadocent. Daardoor weten zij acteren uitstekend te combineren met didactiek. Zij bieden uw medewerkers realistische situaties aan die herkenbaar zijn en die aansluiten bij de beleving en ervaring van uw medewerkers.

Fysieke weerbaarheid

Voor sommige functies en beroepen kan het wenselijk zijn dat mensen ook handvatten krijgen om fysiek weerbaar te worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen in de zorg die soms te maken krijgen met cliënten die door hun ziektebeeld fysiek kunnen worden. Door uw medewerkers de juiste handvatten te geven blijven zij in staat om controle uit te oefenen, niemand schade op te laten lopen en ook in moeilijke situaties zeker op te treden.

Weerbaar(der) aan de telefoon

De agressie aan de telefoon neemt toe. Mensen misbruiken soms de telefonische afstand om uw medewerkers uit te schelden, te bedreigen en te beledigen. Dit kan een enorme impact hebben op uw medewerkers en deze impact mag geen rol meer spelen in het volgende telefoongesprek. Dit brengt uw medewerkers soms in een lastig parket. De training telefonische weerbaarheid geeft hen de handvatten om én op klantgerichte gepaste wijze in te grijpen én de eigen spanning te reguleren zodat de klant in het volgende gesprek weer kan rekenen op een klantgerichte neutrale behandeling.

Opvang en nazorg

Wat te doen als medewerkers, ondanks alle voorzorgen en maatregelen, toch slachtoffer worden van agressie of geweld. Een goede opvang en nazorg kan van grote invloed zijn op de snelheid en de aard van de verwerking. Uw leidinggevenden hebben daarbij een essentiele rol.

Crisisinterventieteams

Sommige organisaties hebben een interventieteam opgericht. Dit team schiet een medewerker te hulp op het moment dat deze er niet meer uitkomt. De medewerker drukt op de alarmknop, enkele piepers gaan af, en de leden van het interventieteam snellen te hulp, de-escaleren en bieden opvang en nazorg. Bij de opzet, training en uitvoering ondersteunen wij u graag.

Beter klantcontact door proactief conflictmanagement

“Achteraf hadden we het kunnen zien aankomen!” Een veelgehoorde uitspraak bij conflictsituaties. Conflicten zijn te herkennen, de wijze waarop een conflict escaleert ook. Effectieve conflictbemiddeling verloopt ook volgens vaste patronen. Door medewerkers hierin te trainen kunt u voorkomen dat een meningsverschil uitloopt op een impasse, een gang naar de rechter of een onwerkbare situatie. Dit scheelt kosten, energie en zeeën aan tijd.

Variaties in trainingsduur

Om te kunnen aansluiten bij het instapniveau van uw medewerkers, uw doelen en uw budget hebben wij trainingen en workshops ontwikkeld met een verschillende lengte. Van één tot meerdere dagdelen die aaneengesloten achterelkaar of verspreid in een bepaalde periode kunnen worden gegeven. Door een optimale flexibiliteit en een aantrekkelijk tarief trachten…

Proeve van bekwaamheid Veilige Publieke Taak

U kunt uw medewerkers een proeve van bekwaamheid aanbieden. Tijdens de proeve worden de de-escalatievaardigheden en opvang en nazorgvaardigheden van uw medewerkers getoetst. De situaties met de acteurs zijn realistisch en vinden bij voorkeur plaats in de werksituatie. De theoretische toetsing richt zich op de kennis van het protocol van uw organisatie en de hulpmiddelen die u uw medewerkers aanbiedt.

Protocoltest

Uw agressieprotocol uittesten in de werksituatie met acteurs is keer op keer waardevol. U ontdekt zaken die uitstekend werken en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Bovendien houdt u de kennis en de vaardigheden van uw mensen up to date.

En . . . . .

U kunt ook voor de volgende trainingen en begeleidingstrajecten bij ons terecht.

 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • Weerbaar(der) aan de telefoon
 • Fysieke weerbaarheid
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Opvang en nazorg
 • Breng ze in beweging; beïnvloeding in het licht van de participatiemaatschappij
 • Shared decision making; ook de klant is een deskundige
 • Waardevol(ler) klantcontact
 • Klantgerichtheid en Hostmanship
 • Diverse KCC-trainingen
 • Klachtbehandeling en conflicthantering
 • Stresshantering
 • Verzuimvermindering
 • Omgaan met verzuim
 • Diverse teamtrainingen en events
 • Onderzoek m.b.v. mysterie cliënten (acteurs)