Communicatie

Elk gesprek de baas?

Wat voor werk u ook doet, er zijn situaties waar u zich als een vis in het water voelt. U weet anderen te beïnvloeden, u behaalt resultaat en alles loopt op rolletjes. Toch zijn er ook momenten dat het moeizamer, stroperig en lastiger verloopt.

Hoe kan u uw communicatie gebruiken om effectiever te zijn? Kunt u “slimmer”, “handiger” en “effectiever” leren communiceren? Een training die wordt aangepast aan de functie van de deelnemers. Er wordt uitsluitend met casuïstiek uit de praktijk van de deelnemers gewerkt zodat er een optimale herkenbaarheid en aansluiting is. Een training op niveau voor alle niveaus binnen uw organisatie.

Aanspreken in samenwerkingsrelaties

Heeft u het gevoel dat zaken die tussen medewerkers spelen niet worden uitgesproken? Wordt er vooral over elkaar gesproken in plaats van met elkaar? Of spreken de mensen elkaar zodanig hard aan dat de relatie er schade door oploopt?

Waar mensen samenwerken zijn oordelen. Oordelen over wat de medewerkers van elkaar verwachten, welk gedrag men van de ander prettig vindt en welk gedrag de samenwerking belemmert. Deze oordelen spelen een belangrijke rol in de wijze waarop uw medewerkers met elkaar communiceren en met elkaar samenwerken.

Om hun werk zo effectief en zo prettig mogelijk te kunnen doen is het van belang dat uw medewerkers verwachtingen uitspreken en elkaar feedback geven en durven aanspreken op hun gedrag zonder dat de samenwerkingsrelatie daarbij schade oploopt. Hierbij is het vooral de toon die de muziek maakt. Je kunt dit doen op een wijze die de samenwerkingsrelatie schaadt en je kunt dit doen op een wijze waardoor de samenwerking in het team effectiever en plezieriger wordt. Dit laatste blijkt echter eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Uw medewerkers krijgen de communicatieve handvatten waardoor het uitspreken van wat hen dwars zit gemakkelijker voor hen wordt. Bovendien worden tijdens dit eendaagse trainingsprogramma uw medewerkers getraind in het elkaar correct aanspreken als onverhoopt afspraken niet zijn nagekomen. Dit versterkt het teamgevoel en de samenwerking tussen de teamleden.

Preventief conflicten hanteren

“Achteraf hadden we het kunnen zien aankomen!” Een veelgehoorde uitspraak bij conflictsituaties. Conflicten zijn te herkennen, de wijze waarop een conflict escaleert ook. Effectieve conflictbemiddeling verloopt ook volgens vaste patronen. Door medewerkers hierin te trainen kunt u voorkomen dat een meningsverschil uitloopt op een impasse, een gang naar de rechter of een onwerkbare situatie. Dit scheelt kosten, energie en zeeën aan tijd.

En . . . . .

U kunt ook voor de volgende trainingen en begeleidingstrajecten bij ons terecht.

 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • Weerbaar(der) aan de telefoon
 • Fysieke weerbaarheid
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Opvang en nazorg
 • Breng ze in beweging; beïnvloeding in het licht van de participatiemaatschappij
 • Shared decision making; ook de klant is een deskundige
 • Waardevol(ler) klantcontact
 • Klantgerichtheid en Hostmanship
 • Diverse KCC-trainingen
 • Klachtbehandeling en conflicthantering
 • Stresshantering
 • Verzuimvermindering
 • Omgaan met verzuim
 • Diverse teamtrainingen en events