Klachtbehandeling en conflictbemiddeling

Klachtbehandeling

De wijze waarop uw medewerkers omgaan met geuite klachten bepaald voor een deel het imago van uw organisatie. Onze opleiding geeft uw medewerkers inzicht, kennis en vaardigheden op het gebied van de awb, schriftelijke vaardigheden, mondelinge vaardigheden, de Nationale ombudsman, netwerken en intervisie. Eventueel kan de opleiding worden afgesloten met een examen.

Conflictbemiddeling

Het effectief omgaan met conflicten vereist specifieke vaardigheden en inzicht in de wijze waarop conflicten escaleren. In deze training krijgen uw medewerkers inzicht in de trappen van conflictescalatie, pro-actief conflictmanagement, de-escalatievaardigheden, gespreksvaardigheden en onderhandelingsvaardigheden gebaseerd op het Harvard-model.

En . . . . .

U kunt ook voor de volgende trainingen en begeleidingstrajecten bij ons terecht.

 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • Weerbaar(der) aan de telefoon
 • Fysieke weerbaarheid
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Opvang en nazorg
 • Breng ze in beweging; beïnvloeding in het licht van de participatiemaatschappij
 • Shared decision making; ook de klant is een deskundige
 • Waardevol(ler) klantcontact
 • Klantgerichtheid en Hostmanship
 • Diverse KCC-trainingen
 • Klachtbehandeling en conflicthantering
 • Stresshantering
 • Verzuimvermindering
 • Omgaan met verzuim
 • Diverse teamtrainingen en events