Klantcontact

Meer waarde toevoegen aan uw klantcontact

Hoe kunt u meer waarde toevoegen aan het contact met uw klanten? Hoe maakt u het verschil? Met behulp van ons 10A-model voor klantcontact kunnen wij snel onderzoeken op welke gebieden uw medewerkers nog een ontwikkelingsstap kunnen maken.

Onze trainingen op het gebied van waardevol(ler) klantcontactKlantvriendelijk en klantgericht handelen worden uitstekend gewaardeerd door zowel medewerkers als klanten. De trainingen worden toegepast in diverse KCC’s binnen diverse branches waaronder de gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.

Hostmanship

Hoe kunt u uw klanten zich welkom laten voelen? Door uw medewerkers te trainen en te coachen in het creëren van een persoonlijk klantcontact maakt u de volgende stap na klantgerichtheid. Door korte sessies waarin veel geoefend wordt te koppelen aan on-the-job-coaching maken uw medewerkers grote ontwikkelingsstappen.

De participatiemaatschappij: “Breng uw klanten in beweging”

Sinds de introductie van het begrip participatiemaatschappij en de wijzigingen in de financiële stromen rondom onder andere de zorg wordt er een – groter – beroep gedaan op het organiserend en uitvoerend vermogen van inwoners, cliënten en familie. Hoe krijgen uw medewerkers uw cliënten zover dat zij deze handschoen en uitdaging oppakken zonder dat de relatie schade oploopt?

Ondersteun uw medewerkers met behulp van onze verrassende aanpak.

Een gelijkwaardiger relatie: ook uw cliënt is een specialist

Experts, deskundigen en specialisten hanteren, vaak onbewust, een hiërarchische wijze van communiceren. Zij hebben de kennis van de thematiek, de procedures, de verschijnselen of de verordeningen en de cliënt heeft die niet. Dit leidt soms tot hiërarchische opstelling en deze is niet altijd effectief. Uit onderzoek blijkt dat met het toenemen van de hiërarchie de motivatie en de bereidheid van de cliënt om de ‘boodschap’ van de deskundige te accepteren af kan nemen.

Cliënten zijn ook specialisten. Zij hebben de deskundigheid over wat bijdraagt aan hun welzijn en welbevinden. Een gelijkwaardige relatie opbouwen waarbij beide partijen gerespecteerd worden voor hun kennis leidt tot besluitvorming die meer recht doet aan de belangen van de partijen en de acceptatie van de besluitvorming en de motivatie om de besluiten ook daadwerkelijk uit te voeren nemen toe.

Een interessant onderwerp voor medewerkers die veel klantcontact hebben in een veranderende maatschappij.

En . . . . .

U kunt ook voor de volgende trainingen en begeleidingstrajecten bij ons terecht.

 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • Weerbaar(der) aan de telefoon
 • Fysieke weerbaarheid
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Opvang en nazorg
 • Breng ze in beweging; beïnvloeding in het licht van de participatiemaatschappij
 • Shared decision making; ook de klant is een deskundige
 • Waardevol(ler) klantcontact
 • Klantgerichtheid en Hostmanship
 • Diverse KCC-trainingen
 • Klachtbehandeling en conflicthantering
 • Stresshantering
 • Verzuimvermindering
 • Omgaan met verzuim
 • Diverse teamtrainingen en events
 • Onderzoek m.b.v. mysterie cliënten (acteurs)

Beter klantcontact door proactief conflictmanagement

“Achteraf hadden we het kunnen zien aankomen!” Een veelgehoorde uitspraak bij conflictsituaties. Conflicten zijn te herkennen, de wijze waarop een conflict escaleert ook. Effectieve conflictbemiddeling verloopt ook volgens vaste patronen. Door medewerkers hierin te trainen kunt u voorkomen dat een meningsverschil uitloopt op een impasse, een gang naar de rechter of een onwerkbare situatie. Dit scheelt kosten, energie en zeeën aan tijd.

Variaties in trainingsduur

Om te kunnen aansluiten bij het instapniveau van uw medewerkers, uw doelen en uw budget hebben wij trainingen en workshops ontwikkeld met een verschillende lengte. Van één tot meerdere dagdelen die aaneengesloten achterelkaar of verspreid in een bepaalde periode kunnen worden gegeven. Door een optimale flexibiliteit en een aantrekkelijk tarief trachten…

Proeve van bekwaamheid Veilige Publieke Taak

U kunt uw medewerkers een proeve van bekwaamheid aanbieden. Tijdens de proeve worden de de-escalatievaardigheden en opvang en nazorgvaardigheden van uw medewerkers getoetst. De situaties met de acteurs zijn realistisch en vinden bij voorkeur plaats in de werksituatie. De theoretische toetsing richt zich op de kennis van het protocol van uw organisatie en de hulpmiddelen die u uw medewerkers aanbiedt.

Protocoltest

Uw agressieprotocol uittesten in de werksituatie met acteurs is keer op keer waardevol. U ontdekt zaken die uitstekend werken en zaken die voor verbetering vatbaar zijn. Bovendien houdt u de kennis en de vaardigheden van uw mensen up to date.

En . . . . .

U kunt ook voor de volgende trainingen en begeleidingstrajecten bij ons terecht.

 • Omgaan met emotioneel en agressief gedrag
 • Weerbaar(der) aan de telefoon
 • Fysieke weerbaarheid
 • Omgaan met verwarde mensen
 • Opvang en nazorg
 • Breng ze in beweging; beïnvloeding in het licht van de participatiemaatschappij
 • Shared decision making; ook de klant is een deskundige
 • Waardevol(ler) klantcontact
 • Klantgerichtheid en Hostmanship
 • Diverse KCC-trainingen
 • Klachtbehandeling en conflicthantering
 • Stresshantering
 • Verzuimvermindering
 • Omgaan met verzuim
 • Diverse teamtrainingen en events
 • Onderzoek m.b.v. mysterie cliënten (acteurs)