Video-3

Schrijf op wat het gedrag van de man met je doet en wat je ervan vindt?

Video-2

Zou je van deze opmerking een melding maken? Schrijf het antwoord op bij vraag 2b op het formulier.

Video 1

Kijk naar de video en schrijf op welke delen uit het gedrag van de man je zou melden?